Carré | Koninklijk theater

Project: Koninklijk Theater Carré Foyers
Sector: Leisure
Locatie: Amsterdam, Centrum
Oppervlakte: ca. 650 m² BVO
Status: Opgeleverd

Tijdens het gehele project, beginnend bij de initiatieffase, heeft dvpc het project- en procesmanagement verzorgd. Vanaf het begin heeft dvpc Carré ondersteund in het afbakenen van het project en definiëren van de opgave. Na de selectie van het adviseursteam is het gehele ontwerptraject begeleid. Ook tijdens de uitvoering, die deels nog parallel liep met het ontwerptraject, was dvpc de bewaker van de uitgangspunten, budget en kwaliteit.

Door het korte tijdsbestek is er gekozen om met een bouwteam de voorbereiding en uitvoering te doen. De openheid tussen alle partijen heeft er toe geleid dat het project binnen de gestelde kosten en op tijd gereed was ondanks de aanpassingen tijdens de uitvoering. Naast de verbouwing zijn wij erin geslaagd de voorstellingen en alle bijbehorende zaken van Carré ‘gewoon’ door te laten lopen. dvpc heeft gedurende dit gehele traject de afstemming tussen opdrachtgever en project verzorgd en zorg gedragen voor een soepel verloop van het proces.